บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด

สำนักงานใหญ่
133/9 หมู่ 3 ซอยบ้านสวน-สุขุมวิท 17 ตำบลบ้านสวน 
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 033-002228 (Service Center)
 
สาขานครราชสีมา
50/1 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-000792 (Service Center) แฟกซ์. 044-342027

Contact form

0/250

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com