เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์

      ภายใต้แนวคิด “Specimens is Life สิ่งส่งตรวจคือชีวิต” ดังนั้นในทุกๆ ขั้นตอนของการตรวจวิเคราะห์ของเราจะถูกควบคุมคุณภาพในทุกๆ กระบวนการตรวจวิเคราะห์ โดยยึดถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นที่สำคัญ

      แต่เราก็ยังได้ตะหนัก ในเรื่องของ ความรวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยในปัจจุบัน ทาง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด หรือ “RIA Lab” จึงได้มีการนำเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ เข้ามามีบทบาทในขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น นอกจากจะการลดระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์แล้ว ในบางเครื่องมือ อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ยังมีการตรวจที่ละเอียดและแม่นยำ ทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้มีคุณภาพและความถูกต้องที่ตรงตามมาตรฐานสากล โดยปัจจุบัน RIA Lab เรามีเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้

VITROS® 3600 Immunodiagnostic System เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนโลยี
Sysmex® Automation System เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา


VITROS® 5600 Integrated System เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและอิมมูโนโลยี


ORTHO AutoVue® Innova System เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือด
Biorad® Variant II เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดของฮีโมโกลบิน (Hb Typing) โดยวิธี HPLC 
     นอกจากนี้ทาง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด เรายังได้ใช้ผลิตภัณฑ์และน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณภาพและเพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีความคุณภาพ ความถูกต้องและแม่นยำมากทีสุด โดยยึดถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นที่สำคัญ เพราะ “Specimens is Life สิ่งส่งตรวจคือชีวิต”

เกี่ยวกับเรา
บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด เปิดให้บริการมากว่า 30 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการต่างๆดังนี้ ISO 15189,ISO 15190,LA มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานโดยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย

133/9 หมู่ 3 ซอยบ้านสวน-สุขุมวิท 17 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 098-2490333 ต่อ 1 จันทร์-ศุกร์ : 08:00 น. - 17:00 น.
บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หากท่านยอมรับ แสดงว่าท่านได้ให้ความยินยอมในคุกกี้ของเว็บไซต์ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา